Malmstens anlitas allt oftare som totalentreprenör i olika projekt. Med många års erfarenhet har vi den kunskap och de resurser som är nödvändiga för att färdigställa kompletta och väl fungerande simanläggningar.

En del produkter är av egen tillverkning och/eller egen design, andra köper vi in från ledande tillverkare men gemensamt för produkterna är material av högsta kvalitet. De är till största delen tillverkade i Sverige, en fördel med tanke på service och reservdelar.

Vi har även möjlighet att erbjuda rådgivning vid nya projekt eller ombyggnad av befintliga simhallar. Låt oss bidra med idéer och värdefulla råd om hur bra simhallar kan bli bättre.