Förlorade nycklar orsakar stora kostnader för badet och irritation bland personal och badgäster.
Flera badhus i landet förser nu sina skåp med låsbyglar och hyr ut eller säljer hänglås till badgästerna.