Vår målsättning på Malmsten är att hjälpa våra kunder att skapa välfungerande och attraktiva badanläggningar för välbefinnande och gemensamma aktiviteter.

Vi erbjuder utvalda hinderbanor ur Union-sortimentet, avsedda för bassänger och strandnära vatten. Union-produkterna är framtagna för att inspirera till fri lek och skapa innovativa upplevelser för besökarna utan att kompromissa med sitt kärnvärde säkerhet.

Sortimentet har tagits fram speciellt för en kundgrupp med högre krav på hållbarhet. Det kan vara extra viktigt i t.ex. offentliga simhallar, verksamheter där produkter utsätts för ett hårt slitage.