Simning är en sport för hela livet. För det lilla barnet är det en upplevelse att kunna röra sig fritt i vattnet, för senioren likaså. Som motionsform är simning oöverträffat, hela kroppen tränas och konditionen förbättras.

Simning passar alla – barn och vuxna, elitsimmare och amatörer, personer med funktionsvariationer och personer med olika könsidentitet.

Sedan 2007 finns simning i skolans läroplan under kapitlet Idrott och Hälsa tack vare hårt arbete från Svenska Livräddningssällskapet. Kunskapskrav i ämnet : ”För att få godkänt betyg i slutet av årskurs 6 ska eleven kunna simma 200 m varav 50 m i ryggläge. Dessutom ska eleven kunna hantera nödsituationer i vatten med hjälpredskap vid olika årstider.”