Se oss som din kreativa samarbetspartner!

Vi erbjuder rådgivning vid nya projekt eller ombyggnad av befintliga simhallar. Med över 40 års erfarenhet av simning och badhus har vi idag den kunskapsbredd och de resurser som behövs för att färdigställa attraktiva och väl fungerande simanläggningar.
Vi är gärna med i ett tidigt skede av projekteringen för bästa resultat anpassat efter just era önskemål. Vårt sortiment täcker i stort sett allt som behövs för nybyggnad, renovering och drift av en badanläggning.

Måste man bygga nytt?

När simhallen slits kommer ofta frågan om vad som kan rustas upp, bytas ut samt vad som måste byggas om, helt från början. Faktum är att du kan göra stora förändringar i din badanläggning genom upprustning. Vi kommer gärna ut till din anläggning och hjälper dig reda ut hur du kan komma vidare genom att byta ut, rusta upp och renovera.

Behöver du se över din bassängbotten?

Till följd av mer aktivitet och högre vattentemperatur i badhusen, har behoven av långsiktiga och säkra bassängrenoveringar ökat. Malmstens dotterbolag Mirena har specialiserat sig på just detta och har lösningar med både bassängduk och rostfria PVC-paneler från Myrtha pools.

Utrustning i världsklass

Malmstens säljer utrustning för såväl simhallar som vattensport över hela världen.

Malmsten höj- och sänkbar mellanbotten

Vår mellanbotten är konstruerad så att den är enkel att både använda och underhålla. Den är uppbyggd av balkar i syrafast rostfritt stål.

Rehabilitering

Malmsten kan erbjuda många olika lösningar som underlättar för personer med funktionsnedsättning.

Rostfri bassängutrustning

Vi tillverkar simhallsutrustning i rostfritt stål av mycket hög kvalitet.

Badanläggning

Malmstenhallen är ett nytänkande koncept för en liten badanläggning som ska göra det möjligt för främst kommuner och simklubbar att genom en egen simhall skapa goda förutsättningar för simträning och simskola

Mirena

Bassängbeklädnad sedan 1988. Bassängbeklädnad med bassängduk.

Myrtha

Myrtha använder sig av en mycket avancerad teknologi när det gäller simbassänger.