Colorado Timing Systems (CTS) finns idag i många av de mest framstående idrottsanläggningarna i världen. Tidtagningssystemet har sitt ursprung i en avknoppning från Hewlett-Packard, där man ville utveckla möjligheterna till en mer exakt tidtagning inom sport. Valet föll på vattensport, eftersom det kräver en så exakt mätning.

1972 startade fyra ingenjörer från H-P Colorado Time Systems och sedan dess används tidtagningen vid stora mästerskap världen över.