Colorado Timing Systems (CTS) finns idag i många av de mest framstående idrottsanläggningarna i världen. Tidtagningssystemet har sitt ursprung i en avknoppning från Hewlett-Packard, där man ville utveckla möjligheterna till en mer exakt tidtagning inom sport. Valet föll på vattensport, eftersom det kräver en så exakt mätning.
1972 startade fyra ingenjörer från H-P Colorado Time Systems och sedan dess används tidtagningen vid stora mästerskap världen över.

Microbus
Microbus har tillverkat och levererat resultattavlor och matchur sedan 1983. Här hittar du resultattavlor, tidssystem som håller redan på matchtid. Trådlöst kommunikation mellan matchur och kontrollbord, kontrollpanel.