Duraflex sviktar är byggda med senaste teknik inom sitt område. De är godkända som den officiella svikten för WORLD AQUATICS och används vid de största tävlingarna i världen.

Sviktar ska vara godkända för tävlingsbruk, ha en halksäker yta och vara minst 4,80 meter långa och 0,50 meter breda. Den svikt som accepteras vid simhopp/simhoppstävlingar och används över hela världen är 16' Maxiflex Model B (16-MX). Svenska Simförbundet rekommenderar 16' Maxiflex Model B (16-MX) för simhallar med hoppverksamhet. Viktigt att även träning sker på denna tävlingsbräda. Därför är det nödvändigt att kommuner med simhallar som idag har eller hoppas på framtida verksamhet med simhoppning väljer 16' Maxiflex Model B (16-MX).

WORLD AQUATICS tävlingsregler är det dokumentet som är vägledande i alla sammanhang gällande regler och arrangemang inom simhoppning.

För mer information gällande måttbestämmelser som gäller simhoppsanordingar, djup och avstånd för sviktar och plattformar mm: WORLD AQUATICS COMPETITION REGULATIONS