Vi levererar reservdelar för att hålla dina Duraflex hoppbrädor och stativ i optimalt skick. Vid beställning av reservdelar, se reservdelslistan.