Poolkampen

Poolkampen är vattenpolons barn- och ungdomsverksamhet. Barnen tränar, tar märken, leker och spelar turneringar med de andra föreningarna i regionen. Vattenpolo är en snabbt växande lag-simsport som fått fäste i Sverige. Vi har produkterna som hjälper er att komma igång! RF har nyligen sjösatt ett nytt bidragspaket i syfte att boosta barn- och ungdomsidrotten och idrott för funktionsnedsatta. Ansökningsperioden är öppen mellan 2024-02-05 till och med 2024-10-15.