i-Swim väger mindre och är därmed lättare att manövrera än många andra mobila liftar på marknaden.