Tillgänglighet i simhallen

Malmsten höj- och sänkbart lyftplan är konstruerat med tanke på personer med funktionshinder. Lyftplanet är byggt enligt samma princip som mellanbottnen och kan monteras antingen
i en nisch eller i ett hörn av bassängen. Den rullstolsbundne kan med hjälp av en fjärrkontroll själv sänka sig ner till önskat djup, dock max 90 cm av säkerhetsskäl. För att inga badande ska kunna komma in under lyftplanet, finns en teleskopvägg. Går även att få bårlyftplan.