Tidtagning vattenrutsch


Konfiguration:

Storlekar:


Tidtagning vattenrutsch

Artikelnummer: 1911004

Tiduret visar senaste åktid och bästa åktid. Bästa åktid nollställs automatiskt var 30 minut.
En röd/grön signallampa indikerar, när banan är fri för nästa åkare.
Två givarpar för start och stopp ingår.
Inbyggd timeout - om stoppvillkoret inte uppfylls, nollställs tidtagning och grön signal tänds.
• 2 radig i två alternativ 1) Visar bästa tid samt åktid (i sekunder) 2) Visar Bästa åk samt ditt åk (i km/h)
• 4 radig i ett alternativ
• 5 radig i två alternativ 1) Visar bästa tid, din tid samt de tidigare tre åken 2) Bästa tid, ditt åk både i tid och km/h samt de tidigare två åken

Nedladdningar

sport-manual-vattenrutsch-mps-wtxx-swe.pdf