Tidtagning vattenrutsch


Konfiguration:

Storlekar:


Tidtagning vattenrutsch

Artikelnummer: 1911004

Tiduret visar senaste åktid och bästa åktid. Bästa åktid nollställs automatiskt var 30 minut.
En röd/grön signallampa indikerar, när banan är fri för nästa åkare.
Två givarpar för start och stopp ingår.
Inbyggd timeout - om stoppvillkoret inte uppfylls, nollställs tidtagning och grön signal tänds.