Duraflex sviktar är byggda med senaste teknik inom sitt område. De är godkända som den officiella svikten för FINA och används vid de största tävlingarna i världen.

Sviktar ska vara godkända för tävlingsbruk, ha en halksäker yta och vara minst 4,80 meter långa och 0,50 meter breda. Den svikt som accepteras vid simhopp/simhoppstävlingar och används över hela världen är Duraflex Cheeseboard, modell B. Svenska Simförbundet rekommenderar Durflex Maxi Typ B (Cheeseboard) för simhallar med hoppverksamhet. Viktigt att även träning sker på denna tävlingsbräda. Därför är det nödvändigt att kommuner med simhallar som idag har eller hoppas på framtida verksamhet med simhoppning väljer Maxi Typ B, Cheeseboard.

FINA´s handbok är den bok som är vägledande i alla sammanhang gällande regler och arrangemang inom simhoppning, länk till FINA Facilities Rules

I FINA´s handbok finns också de måttbestämmelser som gäller för simhoppsanordningar.

Djup och avstånd för sviktar och plattformar visas i FINA:s regelbok samt i SKR:s Måttbok, länk till Måttboken