Svenska Simförbundet rekommenderar Maxi Typ B (Cheeseboard) för simhallar med hoppverksamhet. Viktigt att även träning sker på denna tävlingsbräda. Därför är det nödvändigt att kommuner med simhallar som idag har eller hoppas på framtida verksamhet med simhoppning väljer Maxi Typ B.

Oavsett vilken av sviktarna som finns i hallen, är svikten en stor investering som kräver tillsyn och skötsel. Om friktionsytan har slitits ojämnt eller rent av är borta, kan olyckan vara framme och hopparen halkar. Sviktbrädan kan även ha fått sprickor, om underredet och valsen undertill försummats eller felmonterats. Därför är det viktigt att rutinmässigt kontrollera så att inga sprickbildningar uppstått.

Om friktionslagret slitits bort men svikten i övrigt är utan skador, har vi möjlighet att renovera den genom att blästra svikten och sedan lägga på nytt lager med färg och friktionsyta. Hör av dig för mer information!