Motion, rehab, träning, tävling – alla människor i vårt land ska ha samma möjligheter att delta. Idag finns krav i lagstiftningen på att simhallen ska erbjuda tillgänglighet för alla. Det innebär att nya badhus byggs och utrustas och verksamheter planeras med hänsyn till t.ex. personer med funktionsnedsättningar, vilket innebär gott passageutrymme, tydliga skyltar, lyftplan, möjlighet till könsneutrala omklädningsrum m.m.

Vi delar Svensk Simidrotts värdering att alla människor ska ges samma möjligheter att delta, oavsett könsidentitet, etnisk bakgrund, religion, funktionsnedsättning, sexuell läggning, ålder och sociala eller ekonomiska förutsättningar.