Rehabilitering

Vid nybyggnation eller renovering av simhall, är det idag ett krav att ta hänsyn till de olika bestämmelser som finns gällande handikappanpassade byggnader. Malmsten kan hjälpa till med såväl rådgivning som leverans av produkter som är speciellt anpassade för detta.

Tillgänglighet för alla

Vi har tagit fram ett speciellt sortiment väl genomtänkta produkter av hög kvalitet som underlättar för alla att besöka er simhall oavsett funktionsnedsättning. Beställ gärna vår specialkatalog för Rehabilitering.

Se vårt sortiment för rehabilitering här>>