Malmsten Officiell leverantör för Duraflex

Två World Aquatics-leverantörer i samma team

Malmsten, med sin passion för simhopp, har sålt, installerat och gett service på Duraflex produkter sedan 1980-talet. Malmsten har nu tagit på sig att ge samma service inom Europa, Afrika, Mellanöstern och delar av Asien. Vårt erfarna team och goda lagerhållning kommer att erbjudas simhoppsanläggningar på dessa marknader.

Svenska Simförbundet rekommenderar 16´ Maxiflex Model B (16-MX) för simhallar med hoppverksamhet. Viktigt att även träning sker på denna tävlingsbräda. Därför är det nödvändigt att kommuner med simhallar som idag har eller hoppas på framtida verksamhet med simhoppning väljer 16´ Maxiflex Model B (16-MX).

Duraflex är den ledande leverantören. Deras högkvalitativa dykbrädor och Duraflex stativ används över hela världen, från simbassänger till olympiska tävlingar. Vi vet att kvaliteten på dessa produkter, service och kompetens gör Duraflex till det första valet för dykare överallt.

Oavsett vilken av sviktarna som finns i hallen, är svikten en stor investering som kräver tillsyn och skötsel. Om friktionsytan har slitits ojämnt eller rent av är borta, kan olyckan vara framme och hopparen halkar. Sviktbrädan kan även ha fått sprickor, om underredet och valsen under försummats eller felmonterats. Därför är det viktigt att rutinmässigt kontrollera så att inga sprickbildningar uppstått.

Läs mer på duraflexeu.com