Mirena - Bassängbeklädnad sedan 1988

Bassängbeklädnad

Till följd av mer aktivitet och högre vattentemperatur i badhusen, har behoven av långsiktiga och säkra bassängrenoveringar ökat. Fler badgäster gör att det behövs effektivare vattenrening. Detta leder till att man tvingas tillsätta olika kemikalier i bassängvattnet. Den förändrade sammansättningen i vattnet har gjort att bassängerna har ökat slitage. Samtidigt ställs det nya krav på bassängkonstruktionen för att den ska hålla längre.

Tätskikt till bassänggolv

Bassänggolvet bör förses med ett tätskikt/golvmembran, som kan vulkaniseras ihop med bassängduken. På detta sätt får man ett sammanhängande tätskikt och eliminerar därmed risk för läckage i skarv mellan olika tätskiktslösningar.
Golvmembranet är ett tätskikt och behöver därför kompletteras med ett ytskikt som till exempel keramiska plattor.

Bassängtäckning - en energisnål lösning

Bassängtäckning minskar värmeförlusten med upp till 70%. Genom att installera bassängtäckning kan man göra stora besparingar, såväl ekonomiska som miljömässiga.
Mirenas bassängtäcke har en tjocklek på 5-6 mm. Den kan också anpassas efter behov.
• Manuell eller motordriven upprullning.
• Kan monteras med motordrift med likströmsmotor (24 volt likspänning vid installation intill bassäng).
• Kan monteras med stativ tillverkat i rostfritt stål.

Läs mer om Mirena på mirena.se