Mirena - Bassängbeklädnad sedan 1988

Bassängbeklädnad med bassängduk

Metoden lämpar sig vid såväl renovering som nyproduktion av bassänger. Mirena använder sig av en fiberarmerad PVC-duk som fungerar både som tätskikt och ytskikt. Den kan i regel installeras ovanpå gammalt ytskikt. Bassängduken varmluftssvetsas med överlapp. Våra installatörer är certfierade och har god erfarenhet. Att klä bassängen med duk är kostnadseffektivt och ger en bra kontroll på bassängens tillstånd.

Tätskikt/golvmembran till bassänggolv

Förutom bassänger så kan simhallsgolv förses med ett tätskikt/golvmembran, som kan vulkaniseras ihop med bassängduken. På detta sätt får man ett sammanhängande tätskikt och eliminerar därmed risk för läckage i skarv mellan olika tätskiktslösningar.
Golvmembranet är ett tätskikt och behöver därför kompletteras med ett ytskikt som till exempel keramiska plattor.

Bassängtäckning - en energisnål lösning

Mirena tillverkar även bassängtäckningar samt tillhörande upprullningsanordningar. Täckena tillverkas i fiberarmerad skummad polyeten och kan göras i valfri storlek och form. Förutom att förhindra värmeförluster (upp till 70%), reduceras vattenavdunstning och kemikalieförbrukning. För inomhusbassänger hjälper dessutom bassängtäcken till att kraftigt reducera fuktpålastningen på byggnaden. Finns upprullningar för såväl golv, väggar som tak. Genom att installera bassängtäckning kan man göra stora besparingar, såväl ekonomiska som miljömässiga.
Mirenas bassängtäcke har en tjocklek på 5-6 mm. Det kan anpassas efter behov.
• Manuell eller motordriven upprullning.
• Kan monteras med motordrift med likströmsmotor (24 volt likspänning vid installation intill bassäng).
• Kan monteras med stativ tillverkat i rostfritt stål.

Läs mer om Mirena på mirena.se