Malmsten höj- och sänkbar mellanbotten

Med många års erfarenhet är vi nu redo att lansera nästa generation av höj- och sänkbara golv. I nära samarbete med våra kunder och med hjälp av duktiga tekniker kommer nu en förbättrad lösning – vi vet att marknaden är redo. Vi presenterar en banbrytande produkt som snabbt kan anpassa bassängen till olika slags aktiviteter.

Så, vad är nytt?

Det viktigaste är att drivfunktionen sker med hjälp av skruvdomkrafter, var och en försedd med sin egen motor. Golvet är därför flexibelt.

  • Golvet kan manövreras med en hastighet av 420 mm/min.

  • Bassängen är lätt att rengöra, då vi inte har några infästningar i bassängbottnen, vilket medför mindre kloranvändning.

  • Service av motorer och lyftanordning kan göras från bassängkanten utan att bassängen behöver tömmas.

  • Det är tillräckligt att serva golvet en gång om året.

  • Det finns ingen risk för olja eller smörjmedel att läcka ut i bassängen, eftersom vår drivning av golvet kyls och smörjs av bassängvattnet.

  • Vårt golv kan installeras både i en rostfri, linad eller i en kaklad bassäng, även i en befintlig.

  • Vår golvbeklädnad är i PP-material.

  • Eftersom varje lyftskruv har en egen motor, är vi väldigt flexibla att installera golv i pooler med olika design.

Läs mer på Malmsten Entreprenad hemsida