Vårt miljötänk - hållbarhet och ansvar

Vår miljöpolicy innebär att vi i alla led strävar efter att arbeta för en hållbar utveckling. “Ju närmare desto bättre” gäller för oss. Vi väljer i görligaste mån lokala samarbetspartners och leverantörer.

Flera av våra produkter tillverkas i Åhus, t.ex. galler, simlinor, pool toys och bassängtäckning, andra som höj- och sänkbara mellanbottnar i ett närområde och ytterligare andra som vattenrutschbanor och rostfri bassängutrustning i Sverige.

Detta innebär en effektivare logistik samtidigt som vi har möjlighet att vara flexibla och kontrollera tillverkningen. I de fall vi valt att köpa in en produkt från land utanför EU, har vi tagit hjälp av Business Sweden (f.d. Exportrådet) för att välja godtagbar leverantör med arbetsmiljö och kvalitet enligt våra normer.
Genom återvinning och återanvändning av material och genom användning av förpacknings- och annat material som kan återvinnas, bevaras naturresurserna bättre.

2018 har vi installerat solcellspaneler på taket på både kontors- och lagerbyggnaderna för att bli delvis självförsörjande av energi.

Vi arbetar på ett systematiskt sätt med förbättringar i vår verksamhet vad gäller kvalitet och miljö och är certifierade enligt både ISO 9001 och ISO 14001.

Malmsten Miljöpolicy