Allmänna villkor

Silverdiplom – högsta kreditvärdighet

Vi har sedan 1997, har vi fått utmärkelsen högsta kreditvärdighet av Trippel-A ratingen från AAA Soliditet AB. AAA Soliditet AB har funnits sedan 1989 och är Sveriges mest välkända kreditrating.

Bra att veta när du handlar hos oss:
- Allmänna leveransvillkor>>
- Köpinformtion>>

Malmsten AB:s äganderättsförbehåll: Varorna förblir Malmsten AB:s egendom tills köpare erlagt full betalning. Köparen äger inte rätt att överlåta varorna vidare eller på annat sätt förfoga över varorna innan han erlagt full betalning till Malmsten AB.