Vår målsättning på Malmsten är att hjälpa våra kunder att skapa välfungerande och attraktiva badanläggningar för välbefinnande och gemensamma aktiviteter. Malmsten sysslar enbart med produkter och tjänster som har anknytning till bad, vatten och simning. Vattenvana ger större trygghet! Det ska vara enkelt att ha roligt. Union-produkterna är utformade så att allt du ska tänka på är att ha kul.

Design
Union är stolta över att skapa innovativa upplevelser för besökarna utan att behöva kompromissa med sitt kärnvärde säkerhet. Varje produkts design är resultatet av oändliga timmar av forskning och testning i aquaparker över hela världen. Många kunder har efterlyst tuffare produkter. Vårt svar är Union hinderbanor med stora utmaningar: PLAY LANE, RACE LANE och SPORT LANE.

Säkerhet
Varje enhet i banan har utsatts för rigorösa laboratorie- och fälttester för att uppfylla TÜV-certifiering för produktsäkerhet. Union har uppnått högsta möjliga standard i branschen och produkterna uppfyller kraven för EN ISO 25649. POOL-sortimentet har genomgått en extra noggrann testning med tanke på säkerhet och hållbarhet.

Sortiment
Vi erbjuder utvalda hinderbanor ur UNION-sortimentet, avsedda för bassänger och strandnära vatten. Sortiment har tagits fram speciellt för en kundgrupp med högre krav på hållbarhet. Det kan vara extra viktigt t. ex. i offentliga simhallar och i andra större verksamheter där produkterna utsätts för ett extra hårt slitage.