Simhallstillbyggnaden i Gnosjö

2023-09-28

Simhallen i Gnosjö har fått en tillbyggnad, Töllstorps Rehab och Spa. Här har Malmsten Entreprenad installerat en mellanbotten Advanced samt ett lyftplan i en rostfri bassäng.

Malmsten OP Galler i specialkulör har levererats till projektet för att harmoniera med granit som är övrig golvbeklädnad. Leverans av vattenrening har samordnats genom Malmsten Entreprenad AB.

  • Malmsten Advanced Mellanbotten 8x12m med lyftplan och ledad trappa

  • Malmsten Linbrunn

  • Malmsten simlinor

  • Malmsten glasögonhylla

  • Rostfria räcken

    Malmsten Entreprenad har även varit ansvarig kontraktspart i projektet för Swimtec vattenrening.