Sala Närsjukhus

2022-04-26

Mellanbotten installerad i rehabbassäng på Sala närsjukhus. Rehabilitering kräver varierande vattendjup beroende på funktionshinder, åldersgrupp och aktivitet. Driftstagning av hela bassängen är planerad till sommaren 2022.