Vi välkomna Annika Hellsten i vårt team!

2020-11-05

Vi på Malmsten är väldigt glada att välkomna Annika Hellsten i vårt team! Annika är vår nya Exportkoordinator som handlägger exportförfrågningar och beställningar. Hon har hand om kundservice och hjälper till med exportdokumentation och transportfrågor.