Kristianstad Nya Badhus

2020-08-25

Kristianstad nya badhus kommer att utrustas med 3 bassänger med höj- och sänkbara mellanbottnar med lyftplan för rullstol i två av dem och ett lyftplan för britsar i den tredje. Malmsten ska leverera all bassängutrustning inklusive simlinor, ingjutningsgods, sviktar etc.