Stort projekt på Skantzöbadet i Hallstahammar

2019-11-01

Stort projekt igång för dotterbolaget Mirena. Bassängen som är 50 m långt och 33 m på den bredaste stället, kommer att få en ny lining.