Besök på vårt dotterbolag HydroSport

2019-09-27

Besök på vårt dotterbolag HydroSport i Gävle där man visade olika effekter man kan få
i Kanab vattenrustchbanor!