Tillgänglighet

2019-03-26

Många simhallar i Sverige har valt att utrusta en av bassängerna med minst en höj– och sänkbar mellanbotten för större flexibilitet, d.v.s. samma bassäng kan användas för många olika aktiviteter som kräver olika vattendjup.
Kontakta våra specialister för mer information.