Kantarellbadet Renovering Malmsten Entreprenad

2018-05-23

Vårt projekt Kantarellbadet i Åhus står snart klart. Malmsten har varit totalentreprenör vilket här innebär att vi ansvarat för alla delar såsom

  • vattenrening (från Swimtec)
  • bassängbeklädnad (från Mirena)
  • markbarbeten
  • byggarbeten
  • VVS och ventilation samt el

Invigningen av Kantarellbadet kommer att ske på Sveriges nationaldag den 6:e juni kl. 11.00-12.00

Den tidigare 50-meters bassängen är nu helt ombyggd till fyra nya bassänger:
• - Åtta 25 meters motions-/tävlingsbanor med 1,1 - 1,8 meters vattendjup
• - En undervisningsbassäng, som mäter 12,5 x 8 meter, med 0,8 - 1,1 meters vattendjup
• - En familjebassäng som mäter 12 x 17 meter och sluttar hela bassänglängden till 1,1 meters djup.
• - En mindre barnbassäng, som blir en plask- och lekyta på 3 x 6 meter med 0,3 meters vattendjup.

Länk till kommunens hemsida där ytterligare info finns tillgänglig https://www.kristianstad.se/sv/bygga-bo-och-miljo/byggprojekt/kantarellbadet/