Linus, vår senaste medarbetare i produktionen.

2018-02-09

Vi på Malmstens är först i världen med att ta hjälp av en robot i linmonteringen. Produktionen kommer att blir mer effektiv och vi kommer att producera ännu fler simlinor. Linus kommer att överta det tunga och enformiga jobbet och våra medarbetare kan ägna sig åt planering och logistik.