Malmsten höj- sänkbart golv

2016-05-02

På mässan "Träffpunkt Idrott IDA&BAD" i Göteborg den 15 – 17 mars 2016 lanserar Malmsten AB senaste utvecklingen av ett helt nytt höj- sänkbart golv.

Så, vad är nytt?

Det viktigaste är att drivfunktionen sker med hjälp av skruvdomkrafter, var och en försedd med sin egen motor. Golvet är därför flexibelt.

  • Golvet kan manövreras med en hastighet av 420 mm/min.
  • Bassängen är lätt att rengöra, då vi inte har några infästningar i bassängbottnen, vilket medför mindre kloranvändning.
  • Service av motorer och lyftanordning kan göras från bassängkanten utan att bassängen behöver tömmas.
  • Det är tillräckligt att serva golvet en gång om året.
  • Det finns ingen risk för olja eller smörjmedel att läcka ut i bassängen, eftersom vår drivning av golvet kyls och smörjs av bassängvattnet.
  • Vår golv kan installeras både i en rostfri, linad eller i en kaklad bassäng, även i en existerande.
  • Vår golvbeklädnad är i PP-material.
  • Eftersom varje lyftskruv har en egen motor är vi väldigt flexibla att installera golv i pooler med olika design.