Måste man bygga nytt?

När simhallen slits kommer ofta frågan om vad som kan rustas upp, bytas ut samt vad som måste byggas om, helt från början.
Faktum är att du kan göra stora förändringar i din badanläggning genom upprustning. Vi kommer gärna ut till din anläggning och
hjälper dig reda ut hur du kan komma vidare genom att byta ut, rusta upp och renovera.

Behöver du se över din bassängbotten?

Till följd av mer aktivitet och högre vattentemperatur i badhusen, har behoven av långsiktiga och säkra bassängrenoveringar ökat. Malmstens dotterbolag Mirena har specialiserat sig på just detta och har lösningar med både bassängduk och rostfria PVC-paneler från Myrtha pools.

Mirena – en del av Malmsten AB

Om du behöver klä om din bassäng har Mirena möjlighet att renovera bassängen med bassängduk eller med Myrtha RenovAction, en teknologi med rostfritt stål

Upprustning och underhåll

Genom att byta ut din utrustning kan din simhall bli som ny! Malmsten har ett brett utbud av utrustning för simhallar med leveranser över hela världen.