SenTag Armband


SenTAG systemet kan installeras i de flesta typer av pooler.
Systemets ultraljudsmottagare är installerade i poolväggen alt. installeras fristående enheter i specialanpassade behållare. Överföringen från mottagaren till kontrollenheten sker med kabel eller radiosignal. Kontrollenheten kan sedan överföra alarmet till ljud/lussignal, personsökare el annan enhet.

SenTAG armbandet är utrustat med ett RFID chip för identifikation i entrésystem el låssystem till skåp etc. Batteriet och elektroniken i armbandet är ingjuten och har en livslängd på 5 - 8 år.

Armbandet finns i olika storlekar.

Konfiguration:

Storlekar:


SenTag Armband

Artikelnummer: 1317008

SenTAG är ett armbandsbaserat DSS drowning detection system) som hjälper badvakterna i deras arbete.

Armbandet skickar en larmsignal under vattnet om någon av de badandande befinner sig under vattnet en onormalt lång tid.

Självklart kan armbandet även användas som entrébiljett eller skåpslås.

VIKTIGT! SenTAG system är inte en ersättare för badvakter, föräldrar eller annan övervakande personal. Systemet är ett hjälpmedel för att öka uppmärksamheten samt minska den kritiska tiden till livräddande insats.