Mellankoppling


Malmsten mellankoppling, par med sprint. Två bronsdetaljer fogas samman/delas med en rostfri sprint. Säljes i par inklusive sprint.


Mellankoppling

Artikelnummer: 1011006

Malmsten mellankopplingar monteras på wiren till simlinorna för att t. ex. dela en 50-m lina till två 25-m linor. Mellankopplingen monteras efter önskemål vid tillverkningen av simlinan. På grund av 15-m markeringarna på simlinorna är det emellertid inte möjligt att på ett tillfredställande sätt tillverka två tävlingsdugliga 25-m linor av en tävlingsduglig 50-m lina.