Malmsten Gold PRO Racing Lane Line - Ø 150 mm

Detta är den nya mästerskapslinan - ett resultat av många års forskning och utveckling.

Både vingen och flötet har en konstruktion som ger en ännu bättre vågdämpning. Den förbättrade funktionen är baserad på Malmstens beprövade design som sprider vågens energi längs simlinan.

Gold PRO-vingar och PRO-flöten har ett nytt mönster, vilket ytterligare reducerar vågen. Malmsten Gold PRO är marknadens bästa vågbrytare.

OBS! Simförbundet ställer krav på att simlinan vid ett SM/JSM eller Sum-Sim är Ø 150mm och i FINA-färger.